Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 5

Porträtt med skärpknut på ryggen

Myntfakta:

Stockholm     1631     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  Marcus Kock         

Gravör:  Okänt

Typ 5:1a     1631        arabiskt årtal                      sm 30a                R

Typ 5:1b     1631        romerskt årtal                    sm 30b                

Typ 5:2a     1632        rättvänt vapen                   sm 31a                RR

Typ 5:2b     1632        felvänt vapen                    sm 31b                S

Typ 5:1a som har arabiskt årtal. (foto MISAB 22)
Typ 5:2b med felvända sveakronor. (Foto MISAB 13)