Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 16

64 Mark 1620

Myntfakta:

Stockholm     1620     ca 21 mm        ca 20-21 g      87% guld

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  Hans Weiler

Typ 16     64 Mark i guld 1620     sm 5        endast off. saml.     

(Foto KMK)