Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 6

SVECORVM och utan skärpknut, men frälsaren med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1632     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  Marcus Kock         

Gravör:  Okänt

Spetsig krona och enkelt bälte på bröstet

Typ 6:1a     1632        rättvänt vapen                  sm 32a                RRR

Typ 6:1b     1632        felvänt vapen                    sm 32b

Spetsig krona och dubbelt bälte på bröstet

Typ 6:2a     1632        rättvänt vapen                  sm 32a               inga kända ex

Typ 6:2b     1632        felvänt vapen                  sm 32b                RR                

Rund krona

Typ 6:3a     1632        rättvänt vapen                  sm 33a               RR

Typ 6:3b     1632        felvänt vapen                    sm 33b              RRR

Typ 6:1a med spetsig krona och rättvänt vapen (foto MISAB 10)
Typ 6:2b med ännu spetsigare krona och dubbelt så mycket bälte på bröstet. (Foto Spink 143)
Typ 6:3b med rund krona och felvänt vapen (foto MISAB 26)