Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 1

Okrönt konung

Myntfakta:

Stockholm     1615-1616     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy         

Gravör:  okänt

Typ 1:1     1615                              sm 23

Typ 1:2     1616                              sm 24

ÅrUpplagaNya sm-nrGamla sm-nr
Typ 1:1a16152953 ex28a23afler än 15 ex
Typ 1:1b1615ingår i do28b23bganska vanlig
Typ 1:216169722 ex2924ganska vanlig
(Foto MISAB 24)

I SM-boken är årtalet 1615 uppdelat i två varianter; små sköldar (sm 23a) och stora sköldar (sm 23b). Roberto Delzanno har gått ett steg längre och anger “små separerade” (smb 12), “små grupperade” (smb 13) och “stora grupperade” (smb 14) sköldar. Bilden längst till vänster visar vad väl alla anser vara “stora sköldar” och de övriga har i respektive katalog ansetts vara “små sköldar”. Visserligen är det svårt att få till skalan exakt när man gör ett sådant här bildmontage, men nog ser det ut att vara 4 olika storleksvariationer. I den här förteckningen är dessa variationer inte medtagna.