Typsida – Gustav II Adolf – kastmynt till Drottningens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1620         29 mm

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  Hans Weiler

Typ 116 Mark4,9 gsm 1197,9% guldRRRR
Typ 2a1 Riksdaler29,25 gsm 8687,5% silverRR
Typ 2b1 Riksdaler
utan år
29,25 gsm–87,5% silverRRRR
Typ 3a1/2 Riksdaler14,63 gsm 8787,5% silverRRR
Typ 3b1/2 Riksdaler
utan år
14,63 gsm 8887,5% silverunik (KMK)
Typ 41/4 Riksdaler7,31 gsm 8987,5% silverRR
Typ 51/8 Riksdaler3,66 gsm 9087,5% silverR
Typ 1 i guld med årtalet på frånsidans fält. (Foto Bonde 3)
Typ 2a, typ 3a, typ 4 och typ 5 med årtalet på åtsidan. (Foto MISAB 20)
Typ 2b där årtalet saknas. (Foto MISAB 13)