Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1/2 Riksdaler 1632

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström 18 (1978) –>?–> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 2.

kvalitet 1+, “något rengjord”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –>?–> Ahlström 56 (1997) –> Nils J. Lindbergs samling (1997-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Nils Unos samling

(Foto MISAB 16)

ex 3.

kvalitet1+)(1/1+

Inköpt till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?–> MISAB 27:76 (2018) –> JOB:s samling

(Foto MISAB 27)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Ahlström 48 (1993) –>?–> Ahlström 61 (2000) –> Ove Karlssons samling

(Foto Ahlström 61)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Ahlströms lagerkatalog 63 (1984) –>?

(Ahlströms foto)

ex 6.

kvalitet 1, “rengjord”

MISAB 27:77 (2018) –>?

(Foto MISAB 27)

ex 7.

kvalitet 1, “varit hängd”

Bertel Tingströms samling –> Ahlström 3 (1973) –>?–> Österlunds auktion (mars 1979) –> Clifford Söderbergs samling (1979-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 577 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 8.

kvalitet 1, “plantsfel, varit hängd”

Ahlströms lagerlista 16-18 (1965-1966) –>?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –>?–> Loréns samling –> Kristianstadsortens NF:s auktion (1979) –>?–> Ahlström 23 (1981) –> Clifford Söderberg –> Karl-Erik Schmitz samling (1981-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –>?–> Ahlström 41 (1990) –>?

Bild saknades på Ahlström 41, men eftersom objektsbeskrivningen var exakt samma så är det också mycket troligt att det var det här exemplaret som såldes även då. (Foto från Schmitz katalog)

ex 9.

kvalitet 1, “varit infattad”

Gunnar Ekströms samling –> Ahlström 14 (1977) –> Sune Berggrens samling –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?–> Ahlström 68 (2003) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 14)

ex 10.

kvalitet 1/1?

Holmberg 82 (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> MISAB webb 7 (2017) –>?

(Foto MISAB webb 7)

ex.

kvalitet 1/1+

Münzen und Medaillen, Basel (1962) –> Per Hellströms samling (1962-1989) –> i sonen P.Å.Hellströms ägo

När Per Hellströms samling delades mellan de tre sönerna så skrevs varje mynt in i en lista med den tilldelade sonens namn. Detta mynt ska ha hamnat hos P.Å.Hellström och denne var den enda av bröderna som inte ska ha sålt något på Ahlström 48. Nu såldes ändå ett ex av denna raritet på den auktionen (se ovan) och misstanken dyker givetvis upp att det ändå ska ha varit Hellströms ex. Man kan aldrig vara säker…

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerlista 49-51 (1974-1975) kvalitet 1/1?, “varit hängd”

ex. Ahlströms lagerlista 62 (1982) kvalitet 1/1+, “varit infattad”