Typsamlingssidan – Gustav II Adolf – kastmynt till Konungens begravning

Begravningsmynt Stockholm 1634     

Denna myntgrupp är speciell såtillvida att man till övervägande delen använt stampar lämpade för 1/4 riksdaler, men sedan präglat såväl 1/2 riksdalrar som multipeldukater. För att tydliggöra detta är uppställningen nedan ordnad efter i första hand åtsidesstamp och i andra hand efter valör. Den använda stampordningen får betraktas som “traditionell” eftersom den uppfanns av Hildebrand redan på 1800-talet. För den som vill veta mer finns mer info här!

Typ 1-5      stamp 1-2      Porträtt inom pärlring (ca 29,5 mm)

ValörStamparViktMetallhaltNya
sm-nr
Förekomst
Typ 18 Dukaterstamp 1ca 27,7 gca 97% guld13unik på KMK?
Typ 23 Dukaterstamp 1ca 10,4 gca 97% guld16RRRR
Typ 32 Dukaterstamp 1ca 6,9 gca 97% guld17RRRR
Typ 4a1/2 Riksdalerstamp 114,63 g87,5% silverRRRR
Typ 4b1/2 Riksdalerstamp 2
NOV i datumet
14,63 g87,5% silver107R
Typ 5a1/4 Riksdalerstamp 17,31 g87,5% silverRRRR
Typ 5b1/4 Riksdalerstamp 2
NOV i datumet
7,31 g87,5% silver109RR
Stamp 1 (Foto Künker 310)
Stamp 2 (Foto Ahlström 58)

Typ 6      stamp 3      Porträtt inom pärlring, mindre diameter

ValörViktDiameterGuld haltNya sm-nrFörekomst
Typ 61 Dukatca 3,45 gca 23 mmca 97% guld20RRRR
Stamp 3 (Foto Hagander 4)

Typ 7-8      stamp 4      inre omskrift på åtsidan: MAGNUS AUGUSTUS

ValörDiameterViktMetallhaltNya
sm-nr
Typ 72 Dukater29,5 mmca 6,9 gca 97% guld18RRR
Typ 81/4 Riksdaler29,5 mm7,31 g87,5% silver111RRRR
Stamp 4 (Foto Hagander 3)

Begravningsmynt      Typ 9-12

Typ 9-12      stamp 5      “bästa porträttet”

ValörDiameterViktMetallhaltNya
sm-nr
Förekomst
Typ 93 Dukater29,5 mmca 10,4 gca 97% guld1 ex i Gothas
Myntkabinett*
Typ 102 Dukater29,5 mmca 6,9 gca 97% guld19RRRR
Typ 111/2 Riksdaler29,5 mm14,63 g87,5% silver108sällsynt
Typ 121/4 Riksdaler29,5 mm7,31 g87,5% silver110RR
*Enligt Hildebrand ska det finnas ett ex av 3 dukaters vikt i Gothas Universitets Myntkabinett, men det verkar inte som om det är någon som kollat saken det senaste århundradet.
(Foto Bonde 5)

Typ 13      stamp 6      “sämsta porträttet”

ValörVariantDiameterViktSilverhaltNya
sm-nr
Förekomst
Typ 13a1/4 RiksdalerNOVE i
datumet
29,5 mm7,31 g87,5% silver112R
Typ 13b1/4 RiksdalerNOVEM i
datumet
29,5 mm7,31 g87,5% silverRRR
Stamp 6 (Foto Bonde 3)

Typ 14      stamp 7      årtalet 1634 under porträttet

ValörViktDiameterGuldhaltNya
sm-nr
Förekomst
Typ 141 Dukatca 3,45 g23,5 mmca 97% guld21RRR
(Foto Künker 239)