Raritetssidan – Gustav II Adolf – 20 Mark utan år (nya sm 45)

ex 1.

kvalitet 1+/01, (99,83 g)

Sven Svenssons samling (ss1874) –> Hirsch 1:231 (1966) –> SNF 61:56 (1967) –> SNF 64:82 (1968) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 550 (1989) –> Berndt Ahlström –>?–> Ahlström 55 (1997) –>?

(Foto Ahlström 55)

ex 2.

C. F. Pogges samling –> Hamburgers auktion (november 1903) –>?–> A. Freybourgs samling –> Adolph Hess auktion (juni 1910) –>?

(Hess foto)

ex 3.

Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

(Foto från boken om Avesta Myntmuseum)