Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 19-20

Kungen sitter på en skrittande häst

Myntdata:

Stockholm     1632     ca 60 mm    87,5% silver

Myntmästare:  Markus Kock

Gravör:  okänd

Typ 194 Riksdalerca 116 gsm 13endast off. saml.
Typ 203 Riksdaler77,05 gsm 19unik i Uppsala UMK
(Foto Uppsala UMK)