Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 13-15

Krönt konung och hjärtformad sköld

Myntfakta:

Stockholm     utan år     ca 53 mm    

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  Hans Weiler

Typ 1320 Markca 99 gsm 4082,1% silverRRRR
Typ 1416 Markca 83 gsm 1882,1% silverendast off. saml?
Typ 158 Markca 41 gsm 4382,1% silverRRRR
Av de mynt som är präglade med dessa stampar är detta ex förmodligen det bäst bevarade i privat ägo. (Foto MISAB 7)