Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 13-15

Krönt konung och hjärtformad sköld

Myntfakta:

Stockholm     utan år     ca 53 mm      ca 91% silver   

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  Hans Weiler

ValörUppskattade
viktgränser
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1320 Mark80,99 -98,64 g*4640RRRR
Typ 1416 Mark64,76-78,90 g*5018endast off. saml?
Typ 158 Mark32,39-39,45 g*5343RRRR
* Metallanalyser har visat att halterna i dessa mynt inte följer myntordningen och för att kompensera detta har man även andra vikter. De i tabellen angivna vikterna för silvermynten är uppskattningar av vilka gränser dessa ska ligga inom.
Av de mynt som är präglade med dessa stampar är detta ex förmodligen det bäst bevarade i privat ägo. (Foto MISAB 7)