Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 3

Enkel omskrift med VANDALOR REX

Myntfakta:

Stockholm     1617-1619     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  Hans Weiler

Typ 3:1     1617              sm 26                

Typ 3:2     1618              sm 27                S

Typ 3:3     1619              sm 28

(Foto MISAB 35)