Raritetssidan – Gustav II Adolf – 8 Mark 1617 (nya sm 51)

ex 1.

kvalitet 1+, “hängspår”

Graf Robert Douglas samling –> Hess-Leu 34 (1967) –>?

Trots att det står 20 Mark i katalogen så är Bengt Hemmingsson tydligen helt övertygad om att detta egentligen är 8 Mark och därmed ett unikt exemplar av denna typ. Nedanstående anteckning stödjer detta antagande. (Foto Hess-Leu 34)

“20” är överstruket och sedan har någon skrivit “8,1” ovanför vilket ju stödjer att det är en 8 Mark. Men vad står det sedan? Är det någon som kan lista ut det?