Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 1

16 Mark i guld 1615

Myntfakta:

Stockholm     1615     25-27,5 mm    4,96 g      97,9% guld

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet d.y.

Gravör:  Det är inte känt vem som graverade stamparna

Gamla sm 6

Nya sm 5

 RRR

(Foto Hagander 3)