Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 2

Krönt konung och dubbel omskrift

Myntfakta:

Stockholm     1617     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  förmodligen David Kohl         

Gravör:  osäkert

Gamla sm 25

Nya sm 30

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 17)