Raritetssidan – Fredrik – Övriga silvervalörer

4 Mark

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 1172010715 kända ex108
Typ 217321086 kända ex109
Typ 3173710914 kända ex110
Typ 3173811013 kända ex111

2 Mark

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11720mantel utan
kronor
111aendast
off.saml?
112a
Typ 11720mantel med
kronor
111b12 kända ex112b
Typ 11720rent årtal1 känt ex
Typ 11721112minst 25 ex113
Typ 1172211313 kända ex 114
Typ 21731mantel utan
kronor
114aendast
off.saml?
115a
Typ 21731mantel med
kronor
114b14 kända ex115b
Typ 21732utan kronor
FRIDERICVS
115a6 kända ex116a
Typ 21732utan kronor
FRIDERICUS
115asällsynt116b
Typ 21732mantel med
kronor
115b11 kända ex116c
Typ 21733blomrankor
på harnesket
2 kända ex117
Typ 31733slätt harnesk116endast
off.saml?
118
Typ 217361179 kända ex119
Typ 4173711813 kända ex120

1 Mark

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 1172011914 kända ex121
Typ 11721120ganska vanlig122

10 Öre

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 11739121vanlig123
Typ 11740122vanlig124
Typ 11741123ganska vanlig125
Typ 11742124ganska vanlig126
Typ 11743125ganska vanlig127
Typ 11744126ganska vanlig128
Typ 11745127ganska vanlig129
Typ 11750128ganska vanlig130
Typ 117511293 kända ex131

5 Öre

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 11722mm LC130avanlig132a
Typ 11722mm GZ130bganska vanlig132b
Typ 21725131ganska vanlig133
Typ 31729132vanlig134
Typ 31730utan mm133avanlig135a
Typ 31730mm GZ133bvanlig135b
Typ 31731134vanlig136
Typ 31732135minst 25 ex137
Typ 31733136ganska vanlig138
Typ 31735137minst 25 ex139
Typ 317361389 bilder140
Typ 31737139vanlig141
Typ 31738140avanlig142a
Typ 31738140bvanlig142b
Typ 31739141ganska vanlig143
Typ 317401426 bilder144
Typ 31741143ganska vanlig145
Typ 31742144vanlig146
Typ 31743145ganska vanlig147
Typ 31744146ganska vanlig148
Typ 31745147minst 25 ex149
Typ 31746148ganska vanlig150
Typ 31747149ganska vanlig151
Typ 31748150minst 25 ex152
Typ 317491517 bilder153
Typ 317501524 bilder154
Typ 317511537 bilder155

2 Öre

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 11732154endast off.saml?156

1 Öre

Det finns inga rariteter värda att nämnas bland 1-öringarna. Den ungefärliga förekomsten hittar man på typsidan.

Reseriksdalrar

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11731Åtsida: kungabild 1
Frånsida: text
178aminst 25 ex180
Typ 21731Åtsida: kungabild 2
Frånsida: text
RRRR181
Typ 3utan årÅtsida: kungabild 1
Frånsida: tre kronor
RRRR182
Typ 4utan årÅtsida: kungaparet
Frånsida: tre kronor
179aminst 25 ex183
Typ 5.1731Åtsida: kungaparet
Frånsida: text
RRR184

Kastmynt

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11720konungens kröning180aminst 25 ex185a
Typ 11720do i guld180bunik på KMK185b
Typ 21742drottningens begravning181ganska vanlig186
Typ 31751kungens begravning182ganska vanlig187