Typsida – Fredrik – 2 Mark – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1731-1733 och 1736     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1a1731mantel utan
kronor
52251 ex115a114aendast
off.saml?
Typ 2:1b1731mantel med
kronor
ingår i do115b114bR
Typ 2:2a1732utan kronor
FRIDERICVS
81218 ex116a115aRRR
Typ 2:2b1732utan kronor
FRIDERICUS
ingår i do116b115aR
Typ 2:2c1732med kronoringår i do116c115bR
Typ 2:31733okänt117RRR
Typ 2:4173613855 ex119117RR

Typ 2:1a med kronor på manteln. (Foto Ahlström 40)

Typ 2:2a som saknar kronor på manteln, men har nitar på harnesket i stället. (Foto Bonde 3)

Typ 2:2b är det 3:e lätt igenkännbara porträttet som sorterar under denna typ. Inga kronor på manteln och inga nitar på harnesket. (Foto MISAB 7)