Typsida – Fredrik – 2 Mark (typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1731-1733 och 1736     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 154860 ex

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Mantel med kronor

     Typ 2:1a.     1731 med SVECIAE     sm–          R

     Typ 2:1b.     1731 med hopdraget AE i SVECIAE     sm 114b    

     Typ 2:2.     1732     sm 115b          R

FRIDERICVS, mantel utan kronor

     Typ 2:3.     1731     sm 114a          0 kända privata ex

     Typ 2:4.     1732     sm 115a          RRR

     Typ 2:5.     1733     sm–       (upplaga 7536 ex)          RRR

     Typ 2:6.     1736     sm–       (upplaga 13855 ex)          RR

FRIDERICUS, mantel utan kronor

     Typ 2:7.     1732     sm–          R

Typ 2:1a med kronor på manteln. Varianten 2:1b är mycket lika, bara variationer som skiljer. (Foto Ahlström 40)

Typ 2:4 som saknar kronor på manteln, men har nitar på harnesket i stället. (Foto Bonde 3)

Typ 2:7 är det 3:e lätt igenkännbara porträttet som sorterar under denna typ. Inga kronor på manteln och inga nitar på harnesket. (Foto MISAB 7)