Raritetssidan – Fredrik I – 2 Mark 1720 (mantel med kronor)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 7 (1974) –>?–> Ahlström 41 (1990) –> Lundgren –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 2.

“vorzüglich/stempelglanz”

Künker 241 (2013) –>?

(Foto Künker 241)

ex 3. 

kvalitet 01

Ahlström 44 (1991) –> Ulf Nordlind –>?

(Foto Ahlström 44)

ex 4. 

kvalitet 01, “porträttet något svagpräglat”

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 5.

NGC AU 55

Jonas Elofssons samling –> Sincona 87 (2023) –>?

(Foto Sincona 87)

ex 6.

kvalitet 1+

P.G.Carlsson (2010) –> Ove Karlssons samling (2010-2021) –> MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 7. 

“weak very fine”

Joseph Lepczyk, Michigan auktion februari 1978 –>?–> “den nordiska juristens samling” –> Künker 337 (2020) –>?

(Foto Künker 337)

ex 8. 

kvalitet 1, “korroderad, repor”

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?

(Foto Ahlström 27)

ex 9.

kvalitet 1

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 235

(MISABs foto)

ex 10. 

kvalitet 1?/1)(1

MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 11. 

kvalitet 1?/1)(1/1+, “små kantskador, gniden, smårepig”

MISAB webb 10 (2018) –> spade 139

(Foto MISAB webb 10)

ex 12. 

kvalitet 1?/1, “inristning, repor, fläckar”

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2009) –>Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Nordqvist

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs Museum

ex. Berghmans dubbletter –> Appelgrens auktion 29/10 1918 –> Torsten Jakobsson

ex. Manne Jakobsson (-1965) –> Per Hellström (1965-1989) –> i sonen Gunnars ägo –>?

Myntet är sålt, förmodligen på 1990-talet.