Typsida – Fredrik – Reseriksdalrar

Myntfakta:

Stockholm     1731     ca 25-40 g     ca 41 mm     ca 98% silver

Slät rand

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11731Åtsida: kungabild 1
Frånsida: text
180178afler än 15 ex
Typ 21731Åtsida: kungabild 2
Frånsida: text
181RRRR
Typ 3utan årÅtsida: kungabild 1
Frånsida: tre kronor
182RRRR
Typ 4utan årÅtsida: kungaparet
Frånsida: tre kronor
183179afler än 15 ex
Typ 51731Åtsida: kungaparet
Frånsida: text
184RRR

Typ 1 med enkelporträtt. På frånsidan en text på latin som berättar om kungens resa till Hessen i juni 1731. (Foto MISAB 17)

Typ 2 med porträtt av SM-bokens typ VII som inte började användas förrän 1738. Man behöver väl knappast bättre bevis på att det är en senare prägling. (hopklippt bild)

Typ 3 som tidigare kallades “hybrid 1” eftersom åtsidan är gamla sm-bokens typ 1 och frånsidan är typ 2. (Foto Ahlström 16)

Typ 4 med dubbelporträtt. Frånsidans omskrift betyder “Skiner i en värld av skönhet”. (Foto MISAB 17)

Typ 5, vilket är “hybrid 2”, vilken är omvänd mot typ 3. (Foto MISAB 17)

De så kallade “Reseriksdalrarna” är egentligen medaljer som präglades med anledning av Fredriks resa till Hessen 1731. Att de kallas för “riksdalrar” beror förmodligen på att åtsidorna är präglade med ordinarie riksdalerstampar, men annars finns det inget som tyder på att de ska ha varit menade som betalningsmedel. Ingen valör, inget myntmästarmärke, skiftande vikter och de metallanalyser som gjorts tyder på medaljsilver, d.v.s. högre än den som stipulerats i myntordningen för riksdalrar.

Stamparna förstördes heller inte efter användningen 1731, vilket var regeln för myntstampar, och det har resulterat efterpräglingar. I en del auktionskataloger kan man ibland se försäljningar av “efterpräglingar”, men sanningen är den att det inte finns något säkert kännetecken (förutom på typ 2) som visar vilka exemplar som präglades senare än andra. Det har även präglats avslag i guld, brons, tenn och aluminium.