Typsida – Fredrik – Reseriksdalrar (typ 1-2)

Myntfakta:

Stockholm     1731     ca 25-40 g     ca 41 mm     ca 98% silver

Slät rand

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Typ 1     1731

Typ 2     inget årtal

Typ 1 med enkelporträtt. På frånsidan en text på latin som berättar om kungens resa till Hessen i juni 1731. (Foto MISAB 17)

Typ 2 med dubbelporträtt. Frånsidans omskrift betyder “Skiner i en värld av skönhet”. (Foto MISAB 17)

De så kallade “Reseriksdalrarna” är egentligen medaljer som präglades med anledning av Fredriks resa till Hessen 1731. Att de kallas för “riksdalrar” beror förmodligen på att åtsidorna är präglade med ordinarie riksdalerstampar, men annars finns det inget som tyder på att de ska ha varit menade som betalningsmedel. Ingen valör, inget myntmästarmärke, skiftande vikter och de metallanalyser som gjorts tyder på en högre silverhalt än den som stipulerats i myntordningen.

Stamparna förstördes heller inte efter användningen 1731, vilket var regeln för myntstampar, och det har resulterat efterpräglingar. I en del auktionskataloger kan man ibland se försäljningar av “efterpräglingar”, men sanningen är den att det inte finns något säkert kännetecken som visar vilka exemplar som präglades senare än andra.

Det har även präglats avslag i guld, brons och tenn, och, som bilden visar exempel på, mulor i silver. En mula är en hybrid som skapats av två stampar som egentligen inte hör ihop. Här är det alltså en åtsida av typ två och en frånsida av typ 1 som kombinerats. Det finns även mulor med den omvända stampkombinationen.