Typsida – Fredrik – Kastmynt (typ 1)

Kröningen 1720 (2 Mark)

Stockholm     1720     10,40 g     ca 30 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Upplaga: 2200 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

     Typ 1:1.     1720     sm 180a    

På KMK ska det finnas ett avslag i guld präglad i 5 dukaters vikt. (Foto MISAB 4)