Typsida – Fredrik – 2 Mark – Typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1733     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Gamla sm 116

Nya sm 118

Endast i offentliga samlingar?

Detta är det porträtt som både gamla SM-boken och SMH redovisar för 1733 och 1736 års 2 Mark. Det verkar dock inte finnas i privat ägo och i stället är det 2 Mark av typ 2 som finns på marknaden. Enligt nämnda referensverk ska typ 2 inte ha präglats 1733 och 1736. Mycket märkligt! (foto SMH)

I nya SM-boken har man bytt ut “typ III 1736” mot “typ IIA 1736” vilket nog är riktigt. Typ III 1733 ska dock finnas, men förmodligen inte i privat ägo.