Typsida – Fredrik – 2 Mark (typ 3)

Myntfakta:

Stockholm     1733 och 1736     10,4 g     ca 29 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

     Typ 3:1.     1733     sm 116          0 kända privata ex

     Typ 3:2.     1736     sm 117         0 kända privata ex

Detta är det porträtt som både SM-boken och SMH redovisar för 1733 och 1736 års 2 Mark. Det verkar dock inte finnas i privat ägo och i stället är det 2 Mark av typ 2 som finns på marknaden. Enligt nämda referensverk ska typ 2 inte ha präglats 1733 och 1736. Mycket märkligt!