Typsida – Fredrik – 1 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1720-1737, 1740, 1742, 1743, 1747 och 1749

1,20 g     ca 17,5 mm     19,4% silver     slät rand

Upplaga totalt: ca 8,2 miljoner ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     1720-1722     (mm LC)

             Georg Zedritz     1722-1723 och 1730-1738     (mm GZ)

             tf Esaias Zedritz     1723-1730     (inget mm)

             Hans malmberg     1740-1749     (mm HM)

Gravörer:  Johann Carl Hedlinger     1720-1745

             tf Daniel Haesling     1726-1729

             tf Nils Georgii     1735-1737 och 1739-1744

             Daniel Fehrman     1739-1749

Mm LC

     Typ 1:1.     1720     sm 155     (upplaga 144353 ex)

     Typ 1:2.     1721     sm 156     (upplaga 201443 ex)

     Typ 1:3.     1722     sm 157a     (ingår i 1189670 ex)

Mm GZ

     Typ 1:4.     1722     sm 157b     (ingår i 1189670 ex)

     Typ 1:5.     1723     sm 158a     (ingår i 1931473 ex)

     Typ 1:6.     1731     sm 166     (upplaga 77752 ex)

     Typ 1:7.     1732     sm 167     (upplaga 767703 ex)

     Typ 1:8.     1733     sm 168     (upplaga 956777 ex)

     Typ 1:9.     1734     sm 169     (upplaga 326484 ex)

     Typ 1:10.     1735     sm 170     (upplaga 146528 ex)

     Typ 1:11.     1736     sm 171     (upplaga 260053 ex)

     Typ 1:12.     1737     sm 172     (upplaga 224018 ex)

Inget mm

     Typ 1:13.     1723     sm 158b     (ingår i 1931473 ex)

     Typ 1:14.     1724     sm 159     (upplaga 387055 ex)

     Typ 1:15.     1725     sm 160     (upplaga 79348 ex)

     Typ 1:16.     1726     sm 161     (upplaga 225934 ex)     även 1726/25

     Typ 1:17.     1727     sm 162     (upplaga 71234 ex)

     Typ 1:18.     1728     sm 163     (upplaga 71016 ex)

     Typ 1:19.     1729     sm 164     (upplaga 58972 ex)

     Typ 1:20.     1730     sm 165     (upplaga 74220 ex)

Mm HM

     Typ 1:21.     1740     sm 173     (upplaga 76704 ex)

     Typ 1:22.     1742     sm 174     (upplaga 350387 ex)

     Typ 1:23.     1743     sm 175     (upplaga 288046 ex)

     Typ 1:24.     1747     sm 176     (upplaga 191452 ex)

     Typ 1:25.     1749     sm 177     (upplaga 89676 ex)

(Foto MISAB 26)