Raritetssidan – Fredrik I – 2 Mark 1731 (mantel med kronor)

Båda stavningarna av SVECIAE ingår i uppställningen nedan.

ex 1. 

kvalitet 01/0

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119:3518 (1899) –> Lars-Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Franfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –>mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) nr 8387 –>?–> MISAB 44 (2024) –> PGC –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “delvis svagt utpräglat”

Martin Erikssons samling –> Stockholms Auktionsverk (okt 1981) –>?–> MISAB 13 (2015) –> Balatonsamlingen 

(Foto MISAB 13)

ex 3. 

kvalitet 01

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 45 (1992) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>Hans Hirsch –>?

Patinan är lätt att känna igen, så man får hoppas att ingen rengör detta mynt (Foto Ahlström 42)

ex 4. 

kvalitet 01, “små plantsfel”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) nr 8388 –>Ahlström 55 (1997) –> Lunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 55)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Karlskoga mynthandel (1998) –> Lars Lundells samling

Kännetecknet är ett litet hack i kanten vid IN i frånsidans omskrift. (Hasse Nilssons foto)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “kantex, plantsfel”

Ahlström 68 (2003) –> Selins Mynthandel –> Ove Karlssons samling –> MISAB 36 (2021) –> J.Elofssons samling –> Fenris samling 

(Foto Ahlström 68)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Henrik Oldenburgs samling –> Bukowski 119:3519 (1899) –> Carl Wilhelm Burmeister (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Åke Järnums samling (1970-1978) –> Hirsch 7 (1978) –> Per Matsson –>?

Enligt Oldenburgs beskrivning av sitt mynt stavades SVECIAE med hopdraget AE. Detta styrker provenienskedjan. (Foto Hirsch 7)

ex 8. 

kvalitet 1+/01, “rengjord, plantsfel”

MISAB 17 (2016) –> Ottar Ertzeids samling (2016-2018) –> MISAB 28 (2018) –>J. Pedersens mynthandel 

(Foto MISAB 17)

ex 9. 

“good very fine”

Mattssons Mynthandel (1983) –> Karl-Erik Schmitz samling (1983-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Borås Mynthandel –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> alias Oreau

Bilden i Schmitz katalog har råkat ut för ett tryckfel som ser ut som en grov repa vid F i FREDERICUS vilket förvillar identifieringen ordentligt. Alla andra kännetecken tyder dock entydigt på att ovanstående provenienskedja är helt riktig. (Foto MISAB 34)

ex 10. 

kvalitet 1+

Numismatisk Orden (20/3 1982) –> återrop –>?–> Ahlström 30 (1984) –>?–> Ahlström 38:572 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 11. 

kvalitet 1+

Ahlström 38:573 (1988) –>?–> Ahlström 40 (1989) –>?–> Tonkim 9 (1997) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 12.

kvalitet 1+, “små kantskador, lätt rengjord”

MISAB 33 (2019) –> M.Nilsson

(Foto MISAB 33)

ex 13. 

kvalitet 1/1+, “repor och liten inristning frånsidan, korroderad”

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –>Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 14. 

kvalitet 1/1+, “repor”

Numismatisk Orden (mars 1979) –>?–> Ahlström 49 (1994) –>? 

(Foto Ahlström 49)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Ahlström/Höiland (nov 2006) kvalitet 1