Typsida – Fredrik – 5 Öre – Typ 1

FR i monogram

Myntfakta:

Stockholm     1722     3,51 g     ca 22 mm     44,4% silver

Slät rand

Upplaga: 314473 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

              Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

ÅrMmNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11722LC132a130avanlig
Typ 1:21722GZ132b130bganska vanlig
(Foto MISAB 12)