Typsida – Fredrik – 2 Mark (typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1720-1722     10,4 g     ca 31 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Med kronor på manteln

     Typ 1:1.     1720/19     sm 111b               RR

Utan kronor på manteln

     Typ 1:2.     1720/19     sm 111a          inga kända ex i privat ägo

     Typ 1:3.     1721     sm 112     (upplaga 25135 ex)

     Typ 1:4.     1722     sm 113     (upplaga 25902 ex)          R

Upplagan för 1720 var 19370 ex

Typ 1:1 med kronor på manteln. (Foto MISAB 6)

En jämförelse mellan de båda porträtten. Som synes är det mer som skiljer än kronorna på manteln. Porträttet till höger ska enligt SM-boken ha börjat användas redan 1720, men något bevis på det har inte kunnat hittas bland de privata exemplaren.