Raritetssidan – Fredrik I – 5 Öre 1740

ex 1. 

kvalitet 1+, “smårepor”

ex. Hamrin & Svahn lagerlista 47 (2015) –> O.Karlssons samling –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling 

(Fenris foto)

Det kan vara samma ex som bjöds ut även i Hamrins lagerlista 46 (se längst ner), men objektsbeskrivningen var inte helt identisk.

ex 2. 

kvalitet 1/1+

Selins Mynthandel (2007) –> B. Åslunds samling

(Åslunds foto)

ex 3. 

kvalitet 1

T. Björkmans samling –> A. Åströms samling (2009) –> B. Åslunds samling

(Åslunds foto)

ex 4.

MISAB 4 (2011) –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 28 (2018) –>Johan P:s samling

(Privat foto)

ex 5.

MISAB 16:1087 (2015) –>?

Ingick i en lot och endast åtsidan visades och då på nätversionen av katalog 16. Bilden och försäljningstidpunkten räcker dock för att bevisa att det inte är samma ex som något av de andra.

ex 6.

B. Bomans samling

(privat foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss 4340a) –> Hirsch 2 (1970) kvalitet 1(?)

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) kvalitet 1/1+, “repor, 7 diamanter, 1740/39”

ex. Berghman (1950) –> Ekström –> Ahlström 18 (1978) kvalitet 1?

ex. Schmitz i Zürich (1990) –> Ingvar Ehnbom ingick i lot

ex. Ahlström 60 (1999) kvalitet 1?/1, “liten repa”

ex. Bonde 6 (2010) ingick i lot, “1740/39”

ex. MISAB 13 (2015) ingick i lot

ex. Hamrin & Svahn Mynthandel lagerlista 46 (2015) kvalitet 1+, “liten rista”