Typsida – Fredrik – Provmynt (typ 5)

2 Öre 1732

Stockholm     1732     1,76 g     19 mm     ?% silver

Okänd upplaga

Gravör: förmodligen Johan Carl Hedlinger

Det mesta om detta märkliga mynt är höljt i dunkel. Den gällande myntordningen från 1716 ger vid handen att diametern skulle vara 20 mm och vikten 1,46 g. Eftersom detta inte stämmer så kan man heller inte utgå ifrån att silverhalten överensstämmer med någon tidigare myntordning. (Foto från Myntboken)