Typsida – Fredrik – 2 Öre 1732

Provmynt

Stockholm     1732     1,46 g     ca 19 mm     37,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Georg Zedritz      (mm GZ)

Gravör: förmodligen Johan Carl Hedlinger

Gamla sm 154

Nya sm 156

Endast offentliga samlingar?

Det mesta om detta märkliga mynt är höljt i dunkel. Den gällande myntordningen från 1716 ger vid handen att vikten skulle vara 1,46 g. Eftersom vikten på myntet på bilden är 1,76 g så kan man heller inte utgå från att silverhalten är det stipulerade 37,5%. Men det rör sig ju om ett provmynt och då kan man ju ha utgått från en tänkt framtida myntordning. (Foto från SM-boken)