Raritetssidan – Fredrik I – 2 Mark 1720 med rent årtal

ex 1.

kvalitet 1, “obetydligt kanthack”

Tradera april 2022 –> Johan G:s samling (2022-2023) –> MISAB 42 (2023) –> Delzanno –>?

(Foto MISAB 42)