Raritetssidan – Fredrik I – 4 Mark 1737

ex 1. 

kvalitet 01/0, “obetydligt kantslag”

MISAB 6 (2012) –>?–> MISAB 44:255 (2024) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –>?

(Foto MISAB 6)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “praktex”

Numismatisk Orden (20/3 1982) –> återrop –>?

Österlunds foto)

ex 3. 

kvalitet 01/0, “praktex”

Karlskrona Mynthandel (2017-2019) –> Lasse L:s samling

(Foto Karlskrona Mynthandel)

ex 4. 

kvalitet 01, “skrapmärke”

Ahlströms lagerlista 32 (april 1970) –> Ahlström 1 (1972) –> bordet –>?–> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –> Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coins Gallery –> Antikören 11 (1992) –> förmodligen Bengt Hemmingsson –> Myntgalleriets lagerlista 9 (1993) –> Bengt Svenssons samling (1993-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> Balatonsamlingen

(Foto från Schmitz katalog)

ex 5. 

MS 64 (NGC)

Heritage World Coin Auction 3051 (2017) –>?–> Helsingborgs Mynthandel (2023) –> Fenris samling

(Foto Heritage 3051)

ex 6. 

kvalitet 01, “obetydlig kantförlust”

Holmberg 137 (1926) –> Gustav de Lavals samling (1926-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1969) –> Claes Olof Algårds samling (1969-1977) –> Per Österlunds auktion (12/3 1977) –> Clifford Söderbergs samling (1977-1995) –>L.E.Bohmans samling (1995-2013) –> MISAB 8 (2013) –> Gunnar J:s samling 

(Österlunds foto)

ex 7. 

kvalitet 01, “kantspricka, liten repa”

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –>mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1980) –> Ahlström 22 (1980) –> bordet –>?–> Ahlström 34 (1986) –> Hirsch Myntkonsortier (1986-1991) –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –> Nils J. Lindbergs samling (1991-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Oslo Myntgalleri –> OF:s samling –>?

(Foto Ahlström 34)

ex 8. 

“extremly fine”

Axel Andréns samling –> Spink 94 (London 1992) –>?

(Foto Spink 94)

ex 9. 

kvalitet 1+/01

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Hirsch 7 (1978) –>?–> MISAB 4 (2011) –> Ove Karlssons samling 

(Foto Hirsch 7)

ex 10. 

kvalitet 1+

Ahlström 53 (1996) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 11. 

kvalitet 1+

MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 12. 

“good very fine”

Carl Hjelms samling –> Bukowski 127 (1900) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1900-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1964) –> SNF 54 (maj 1964) –> Georg de Laval som ombud –> Ivar Rosenqvists samling (1964-1990) –> Sten Törngrens samling (1990-2000) –> Spinks 143 (London 2000 nr 1132) –> Peter Österlund –> Lasse L:s samling (2000-2019) –> Helsingborgs Mynthandel –> Jonas Elofssons samling –> Sincona 87 (2023) –>?–> MISAB 44:256 (2024) –> Cocitos samling

(privat foto)

ex 13. 

kvalitet 1/1+

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –>Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> P.J.Holmberg –> Tradera maj 2020 –>? 

(Holmbergs foto)

ex 14. 

kvalitet 1, “repor”

Ahlström 59 (1999) –> Ingvar Enbohm –>?–> MISAB webb 11 (maj 2018) –> Johan P:s samling

Den första delen av provenienskedjan är inte säkerställd eftersom foto saknades på Ahlström 59. Objektbeskrivningen är dock exakt densamma så det är förmodligen samma ex. (Foto MISAB webb 11) 

Andra kända försäljningar:

ex. Ahlströms lagerlista 46, 48, 49 och 50 (1973-1975) kvalitet 1+, “repad”

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Kristiania Myntkabinett

ex. Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. Bukowski 20 (1885) –> JO Weberg (1885-1912) –> Appelgren 16 (1912)

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Köpenhamns Myntkabinett