Raritetssidan – Fredrik I – 2 Mark 1733

ex 1. 

kvalitet 01

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Chaponniére & Hess-Divo auktion 1 (2010) –>?

Om myntet verkligen håller den angivna kvalitén är tveksamt. (Foto från auktionskatalogen)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Sven Svenssons –> SNF 58 (maj 1966) –> Harry Glück kvalitet 1(?)

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Helsingfors Museum