Typsida – Fredrik – Kastmynt – Typ 2

Drottningens begravning 1741 (2 Mark)

Myntfakta:

Stockholm     1741     10,40 g     ca 29 mm     69,4% silver

Diagonalt räfflad rand

Upplaga: 8000 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg

Gravör:  Nils Georgii

Gamla sm 181

Nya sm 186

Ganska vanlig

(Foto MISAB 12)