Raritetssidan – Fredrik I – 1 Mark 1720

ex 1. 

kvalitet 01/0, “obetydliga kantskador”

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> Sten Törngrens samling (1977-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Archie Tonkin –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 2. 

kvalitet 01

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> MISAB 20 (2016) –> Mattias Nilsson 

(Foto Bonde 1)

ex 3. 

kvalitet 01

Nordlinds auktion november 2011 –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Mattias Nilsson

(Nordlinds foto)

ex 4. 

kvalitet 1+/01)(01

Martin Erikssons samling –> Stockholms Auktionsverk (okt 1981) –>?–> MISAB 5 (2011) –>?–> Jonas Elofssons samling –> Sincona 87 (2023) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 5. 

kvalitet 1+, “kantskada, rispa, lätt gniden”

Numismatisk Ordens auktion 7:e mars 1981 –>?–> MISAB webb 41 (2022) –> Helsingborgs Mynthandel –> Jonas Elofsons samling –> Fenris samling

(Foto MISAB 41)

ex 6. 

kvalitet 1+

Ahlström 7 (1974) –> Ingvar Ehnbom –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 7. 

kvalitet 1+

Ahlström 50 (1994) –> Lars Lundells samling (1994-) 

(Hasse Nilssons foto)

ex 8. 

kvalitet 1+

Sten Johanssons samling (inköpt före 1982) –> Ahlström 31 (1985) –>Hirsch myntkonsortier (1985-1991) –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–>Ahlström 53 (1996) –>?–> MISAB 10 (2014) –> Coin Cabinett (Andreas Åfeldt) –>? 

(Foto MISAB 10)

ex 9. 

kvalitet 1+

Ahlströms lagerlista 35 (1971) –>?–> Myntkompaniet 28 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 28)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “randskyddet delvis försvagat, lätt rengjord”

Ove Karlssons samling –> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

(Foto MISAB 36)

ex 11. 

kvalitet 1/1+

Wallins myntauktion februari 1996 –> J.Holmbergs samling

(Holmbergs foto)

ex 12. 

kvalitet 1)(1/1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Åke Järnums samling (1970-1977) –>Hirsch 5 (1977) –> Clifford Söderbergs samling (1977-1995) –> Lars-Erik Bohmans samling (1995-2016) –> MISAB 20 (2016) –> Mattias Nilsson 

Ett litet plantsfel kl 4 på frånsidan (Foto MISAB 20)

ex 13. 

“rent årtal”

kvalitet 1, “obetydligt kanthack, rengjord”

MISAB 42 (2023) –>?

Enda kända exemplaret med “rent” årtal. (Foto MISAB 42)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 67 (2003) kvalitet 1?, “putsad”

ex. Moneta i Göteborg (1958) –> Per Hellströms samling (1958-1989) –> i sonen P.Å. Hellströms ägo

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) kvalitet 1?

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmblom

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1098 (1893) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1099 (1893) –> Kristiania Myntkabinett

ex. Bukowski 33 (1887) –> Berlin

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukovski 24 (1886) –> Levin

ex. Bukowski 20 (1885) –> Elliot

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Bille-Brahe –> Bruun Lars Emil Bruun köpte Bille-Brahes samling på 1920-talet och det är den samlingen som kommer att säljas nu 2023