Raritetssidan – Fredrik I – 2 Mark 1722

ex 1. 

kvalitet 01/0, “obetydlig repa på hakan”

Hesselblads Mynthandel (1955) –> Manne Jakobssons samling (1955-1968) –>Claes Olof Algårds samling (1968-1977) –> Per Österlunds auktion (12/3 1977) –> Ewald Neumans samling –>?

(Österlunds foto)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Lars-Emil Bruuns samling –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –>mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1979) –> Ahlström 18 (1979) –>?–> Ahlström 65 (2002) –> Christer Nordqvists samling (2002-2012) –>MISAB 6 (2012) –>? 

Fläcken ovanför G i GZ härrör av allt att döma från fotot och ej från myntet. (Foto Ahlström 18)

ex 3. 

kvalitet 1+/01    

Henrik Oldenburgs samling (köpt före 1883) –> Bukowski 119:3517 (1899) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Sundelins samling (1970-1990) –> Mynthuset auktion 3 (1990) –>?

Enligt Oldenburgs beskrivning så hade hans mynt en punkt efter REX, vilket förekommer på ungefär hälften av alla kända ex. Detta styrker antagandet att hans mynt fann vägen till Svenssons samling. (Foto Mynthuset 3)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Axel Andréns samling –> Spink 94 (London 1992) –> Myntgalleriets lagerlista 9 (1993) –>?

Myntgalleriet var aktiva på auktionen efter Axel Andrén och köpte förutom denna exempelvis även en 1/2 Riksdaler 1736 (Spinks foto)

ex 5.

NGC AU58

Norrtälje Mynthandel (2000) –> Ove Karlssons samling –>?–> Jonas Elofssons samling –> Sincona 87 (2023) –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

(Karlssons foto)

ex 6. 

kvalitet 1+

Claes Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?–> Hirsch 21 (1982) –>?–> Hirsch 39 (1990) –> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1078) –> Peter Österlund som ombud –> Bengt Svenssons samling (2000-2020) –> MISAB webb 26 (2020) –> alias Oreau

(Foto Hirsch 39)

ex 7. 

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 40 (1989) –> Jan Selin –>?–> MISAB 8 (2013) –>?–> Myntkompaniet 23 (2022) –>?

På Ahlström 40 var bedömningen 1+/01, men på de andra auktionerna har det varit 1+ som gällt.. (Foto Myntkompaniet 23)

ex 8. 

kvalitet 1+, “testmärke frånsidan, obetydlig repa, små plantsfel”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 9. 

“traces of mounting otherwise good very fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143 (London 2000 nr 1077) –>?

(Foto Spink 143)

ex 10. 

kvalitet 1/1+)(1+

MISAB 5 (2011) –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Mattias Nilsson

(Foto MISAB 5)

ex 11. 

kvalitet 1/1+

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Hirsch 4 (1976) –> Karl Erik Schmitz samling (1976-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> J.Pedersens Mynthandel –>?

(Foto Hirsch 4)

ex 12. 

kvalitet 1

Ahlström 49 (1994) –>?

Bild saknas

ex 13.

SNF auktion 42 (dec 1955) –> Per Hellströms samling (1955-1989) –> i sonen Per-Åke Hellströms ägo

Bild saknas

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Sven Svenssons samling (SS 4267) –> KMK 

ex. Hirsch 35 (1987) kvalitet 1+

ex. Nordlinds lagerlista 5 (1977) kvalitet 1

ex. Ahlströms lagerlista 48 (1974) kvalitet 01

Äldre försäljningar:

ex. Bernhard Olofsson (1947) –> Gustav W Andersson

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119:3516 (1899) –> Bukowski ingen punkt efter REX

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Strokirk

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Strokirk