Typsida – Fredrik – 5 Öre (typ 3)

8 F lagda i kors

Myntfakta:

Stockholm     1729-1733 och 1735-1751     3,51 g     ca 22 mm     44,4% silver

Slät rand

Upplaga totalt: ca 9,5 miljoner ex

Myntmästare:  tf Esaias Zedritz     1729-1730     (inget mm)

             Georg Zedritz     1730-1738     (mm GZ)

             Hans Malmberg     1738-1751     (mm HM)

Gravörer:  Johann Carl Hedlinger     1729-1745

             tf Nils Georgii     1735-1737 och 1739-1744

             Daniel Fehrman     1739-1751

Inget mm    

     Typ 3:1.     1729     sm 132     (upplaga 423688 ex)

     Typ 3:2.     1730     sm 133a     (ingår i 383893 ex)     även 1730/29

Mm GZ

     Typ 3:3.     1730     sm 133b     (ingår i 383893 ex)     även 1730/29

     Typ 3:4.     1731     sm 134     (upplaga 1245758 ex)     även 1731/30

     Typ 3:5.     1732     sm 135     (upplaga 985276 ex)

     Typ 3:6.     1733     sm 136     (upplaga 263575 ex)     även 1733/32

     Typ 3:7.     1735     sm 137     (upplaga 152183 ex)

     Typ 3:8.     1736     sm 138     (upplaga260053 ex)      R

     Typ 3:9.     1737     sm 139     (upplaga 432007 ex)

     Typ 3:10.     1738     sm 140a     (ingår i 774669 ex)

Mm HM

     Typ 3:11.     1738     sm 140b     (ingår i 774669 ex)

     Typ 3:12.     1739     sm 141     (upplaga 423061 ex)

     Typ 3:13.     1740     sm 142     (upplaga 76784 ex)     även 1740/39      R

     Typ 3:14.     1741     sm 143     (upplaga 842213 ex)     finns även som avslag i koppar

     Typ 3:15.     1742     sm 144     (upplaga 824945 ex)     även 1742/41

     Typ 3:16.     1743     sm 145     (upplaga 405086 ex)     även 1743/42

     Typ 3:17.     1744     sm 146     (upplaga 388177 ex)     även 1744/43

     Typ 3:18.     1745     sm 147     (upplaga 311152 ex)

     Typ 3:19.     1746     sm 148     (upplaga 482174 ex)

     Typ 3:20.     1747     sm 149     (upplaga 407341 ex)

     Typ 3:21.     1748     sm 150     (upplaga 141875 ex)

     Typ 3:22.     1749     sm 151     (upplaga 144098 ex)      R

     Typ 3:23.     1750     sm 152     (upplaga 58382 ex)      RR

     Typ 3:24.     1751/50     sm 153     (upplaga 79468 ex)      R

(Foto MISAB 20)