Typsida – Fredrik – 5 Öre – Typ 3

8 F lagda i kors

Myntfakta:

Stockholm     1729-1733 och 1735-1751     3,51 g     ca 22 mm     44,4% silver

Slät rand

Upplaga totalt: ca 9,5 miljoner ex

Myntmästare:  tf Esaias Zedritz     1729-1730     (inget mm)

             Georg Zedritz     1730-1738     (mm GZ)

             Hans Malmberg     1738-1751     (mm HM)

Gravörer:  Johann Carl Hedlinger     1729-1745

             tf Nils Georgii     1735-1737 och 1739-1744

             Daniel Fehrman     1739-1751

ÅrMmVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:11729inget423688 ex134132vanlig
Typ 3:2a1730ingetäven
1730/29
383893 ex135a133avanlig
Typ 3:2b1730GZäven
1730/29
619980 ex135b133bvanlig
Typ 3:31731-“-även
1731/0
1,2 milj. ex136134vanlig
Typ 3:41732-“-985276 ex137135fler än
15 ex
Typ 3:51733-“-även
1733/2
263575 ex138136ganska
vanlig
Typ 3:61735-“-152183 ex139137fler än
15 ex
Typ 3:71736-“-260053 ex140138sällsynt
Typ 3:81737-“-432007 ex141139vanlig
Typ 3:9a1738-“-164610 ex142a140avanlig
Typ 3:9b1738HM610059 ex142b140bvanlig
Typ 3:101739-“-423061 ex143141ganska
vanlig
Typ 3:111740-“-även
1740/39
76784 ex144142sällsynt
Typ 3:121741-“-842213 ex145143ganska
vanlig
Typ 3:131742-“-även
1742/1
824945 ex146144vanlig
Typ 3:141743-“-även
1743/2
504086 ex147145ganska
vanlig
Typ 3:151744-“-även
1744/3
388177 ex148146ganska
vanlig
Typ 3:161745-“-311152 ex149147fler än
15 ex
Typ 3:171746-“-582574 ex150148ganska
vanlig
Typ 3:181747-“-407341 ex151149ganska
vanlig
Typ 3:191748-“-141875 ex152150fler än
15 ex
Typ 3:201749-“-144098 ex153151sällsynt
Typ 3:211750-“-58382 ex154152sällsynt
Typ 3:221751-“-även
1751/0
79468 ex155153sällsynt
(Foto MISAB 20)