Typsida – Fredrik – 10 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1739-1745 och 1750-1751     7,02 g     ca 26 mm     44,4% silver

Upplaga totalt: ca 3,8 miljoner ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravörer:  tf Nils Georgii     1739-1744

             Daniel Fehrman

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:117391,1 milj. ex123121vanlig
Typ 1:217401,3 milj. ex124122vanlig
Typ 1:31741442828 ex125123ganska vanlig
Typ 1:41742133862 ex126124ganska vanlig
Typ 1:51743även
1743/2
129433 ex127125ganska vanlig
Typ 1:6174443149 ex128126ganska vanlig
Typ 1:71745även
1745/4
271657 ex129127ganska vanlig
Typ 1:81750227490 ex130128ganska vanlig
Typ 1:9175145269 ex131129RRR
(Foto Bonde 5)

Avslag i koppar förekommer, speciellt 1740, vilket är samtida förfalskningar som försilvrats. Numera är dock försilvringen oftast bortnött.