Typsida – Fredrik – 10 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1739-1745 och 1750-1751     7,02 g     ca 26 mm     44,4% silver

Upplaga totalt: ca 3,8 miljoner ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravörer:  tf Nils Georgii     1739-1744

             Daniel Fehrman

     Typ 1:1.     1739     sm 121     (1150235 ex)

     Typ 1:2.     1740     sm 122     (1336605 ex)

     Typ 1:3.     1741     sm 123     (442828 ex)

     Typ 1:4.     1742     sm 124     (133862 ex)

     Typ 1:5.     1743     sm 125     (129433 ex)     finns även 1743/2

     Typ 1:6.     1744     sm 126     (43149 ex)

     Typ 1:7.     1745/44     sm 127     (271657 ex)

     Typ 1:8.     1750     sm 128     (227490 ex)

     Typ 1:9.     1751     sm 129     (45269 ex)           RRR

Avslag i koppar förekommer, speciellt 1740, vilket är samtida förfalskningar som försilvrats. Numera är dock försilvringen oftast bortnött.    

(Foto Bonde 5)