Raritetssidan – Fredrik I – 4 Mark 1738

ex 1. 

kvalitet 01

Samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 2. 

“nearly extremly fine”

Kristianstadsortens NF:s auktion 1979 –> Sten Törngrens samling (1979-2000) –>Spinks 143 (London 2000 nr 1137) –> J Pedersens Mynthandel –>?

(Foto Spink 143)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Claes-Olof Algårds samling (1966-1974) –> Ahlström 5 (1974) –> återrop –> Ahlströms lagerlista 49 (dec 1974) –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 4.

“fast vorzüglich”

Sviss Bank Corporation 35 (1994) –>?

(Foto SBC 35)

ex 5. 

kvalitet 1+/01)(1+

MISAB 10 (2014) –> CÅCS –> J.Holmbergs samling 

(Foto MISAB 10)

ex 6. 

kvalitet 1+

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 7. 

kvalitet 1+

Ahlström 57 (1998) –> Ove Karlssons samling (1998-2021) –> MISAB 36 (2021) –>? 

(Foto MISAB 36)

ex 8. 

kvalitet 1+, “små repor”

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 40 (nov 1989) –>?–> Mynthuset 4 (mars 1991) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 9. 

kvalitet 1+, “kanthack, rengjord, kantex”

Ahlströms lagerlista 48 (1974) –>?–> MISAB 9 (2013) –> Johan Melin Mynt –>?

Detta är förmodligen Bernhard Olofssons exemplar som köptes av Gustav W Andersson 1947 (Foto MISAB 9)

ex 10. 

“sehr schön”

Künker 281 (2016) –> Selins Mynthandel (2016-2017) –> C.Ohlssons samling 

(Foto Künker 281)

ex 11. 

kvalitet 1/1+, “ojämn patina”

MISAB 29 (2018) –> R. Jonssons samling 

(Foto MISAB 29)

ex 12. 

kvalitet 1/1+, “skrapad”

Henrik Pripps samling –>?–> Ahlström 29 (1984) –>?–> Ahlström/Höiland 1 (2005) –> Bengt Svenssons samling (2005-2020) –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> spade 947 –> MISAB webb 45 (2022) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 13.

kvalitet 1

Myntkompaniet 28 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 28)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Hesselblads Mynthandel –> Per Hellström (1959-1989) –> P.Å. Hellström

ex. Järnum –> KNF:s auktion 1980 –> Schmitz 1990 –> Ingvar Ehnbom “scratch in field, VF” 

ex. Schmitz –> Kristianstads NF:s auktion 24/1 1976 –> Palmlund kvalitet7   Auktionen avsåg Karl-Erik Schmitz första samling

ex. J.Pedersens lagerlista 1976 och 1977 kvalitet 1+

ex. Nordstjärnans auktion i Örebro 3/2 1967 kvalitet 1+/01

Äldre försäljningar:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Oldenburg (köpt före 1883) –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Strokirk