Typsamlingssidan – Karl XI – 2 Mark 1661-1667

2 Mark     Typ 1      1661

1661 med inre pärlring

Dessa båda åtsidor med något varierade porträtt utgör tillsammans Typ 1. (Foto Göhle resp. MISAB 8)

2 Mark     Typ 2A     1661-1664

“Bladknippe” i nacken

Typ 2 är den storleksmässigt näst största om man räknar graverade åtsidesstampar. Här visas endast 6 av de närmare 30 åtsidor som präglades 1661-1664. (Bilder från Berndt Göhles bok)

2 Mark     Typ 2B      1662

“Rävöra”

“Rävöra” är kanske en något fantasifull benämning på typen, men det bakåtställda bladet vid örat ser faktiskt ut som örat på en räv. (Foto Bonde 5)

2 Mark     Typ 3      1664

Det andra porträttet med “bladknippe” i nacken

(SM-bokens foto)

2 Mark     Typ 4      1664

Högervänt porträtt

Det gjordes två snarlika stampar med högervända porträtt 1664. (Göhles bilder)

2 Mark     Typ 5      1664

(Foto från Göhles bok)

2 Mark     Typ 6      1664

Stort porträtt med harnesk och kravatt

(Foto Ahlström 52)

2 Mark     Typ 7      1664

Första porträttet med “gubbansikte” i kravatten

(Foto MISAB 24)

2 Mark     Typ 8      1664

Litet porträtt med brynja och ansikte i kravatten

(Foto från Göhles bok)

2 Mark     Typ 9      1664

Smal fältbindel som hänger från axeln ner över bröstet

(Foto Ahlström 14)

2 Mark     Typ 10A      1664

CAROLVS REX

2 Mark     Typ 10B      1664

CAROLVS R

(Foto Aurum 5)

2 Mark     Typ 11A      1664-1665

(Foto Bonde 3)

2 Mark     Typ 11B      1664-1665

(Foto från Göhles bok)

2 Mark     Typ 11C      1664

(Ahlströms foto)

2 Mark     Typ 11D      1664

(Foto från Göhles bok)

2 Mark     Typ 11E      1664

(Foto från Göhles bok)

2 Mark     Typ 11F      1665

(Foto Ahlström 28)

2 Mark     Typ 11G      1665

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 11H      1665

(Foto MISAB 19)

2 Mark     Typ 11K      1665

(Foto MISAB 40)

2 Mark     Typ 12A      1664-1665

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

(SM-bokens foto)

2 Mark     Typ 12B      1665

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 12C      1665-1666

(Foto Ahlström 34)

2 Mark     Typ 13A      1664-1665

Porträtt med armskenor

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 13B      1664-1665

Litet porträtt med harnesk; fältbindel utan fransar uppsatt vid vänster axel

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 14A      1664-1665

(Foto MISAB 22)

2 Mark     Typ 14B      1664-1665

Stort porträtt med mantel och underliggande harnesk som skymtar fram i glipa vid axeln

(Foto Ahlström 58)

2 Mark     Typ 15      1665

“Huvud på ett klädbylte”

(Foto Ahlström 63)

2 Mark     Typ 16A      1665-1666

Stor harneskkrage och stor axelknut

(Foto MISAB 13)

2 Mark     Typ 16B      1666

Som ovan men med hel omskrift och XI

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 17      1666

Mångveckad mantel och axelflikar

(Foto Ahlström 11)

2 Mark     Typ 18      1666-1667

Broderad dräkt skymtar fram under mantel; stor knut vid axeln

(Foto Ahlström 57)

2 Mark     Typ 19     1667

Porträtt med mantel och bart bröst, stor axelknut, med XI i omskriften

(Foto MISAB 10)

Till 2 Mark 1667-1697