Typsamlingssidan – Karl XI – 2 Mark 1667-1697

2 Mark     Typ 21     1667

Porträtt med mantel och bart bröst, stor axelknut, med XI i omskriften

(Foto MISAB 10)

2 Mark     Typ 22      1667-1668

Mantel uppbunden vid axeln med ett litet spänne

(Ahlström 69)

2 Mark     Typ 23      1667-1668

Mantel uppbunden vid axeln utan synlig knut eller spänne

(Foto MISAB 5)

2 Mark     Typ 24      1668 och 1673-1674

Bar hals

(Foto Ahlström 11)

2 Mark     Typ 25      1669

Högt ansatt axelavskärning som dock är dold av hårslingor

(Foto Bonde 6)

2 Mark     Typ 26      1669

Porträtt med mantel och 7-8 axelflikar som till stor del döljs av det långa och lockiga håret

(Foto Ahlström 24)

2 Mark     Typ 27      1669-1670

Tydlig och högt ansatt axelavskärning

(Foto MISAB 5

2 Mark     Typ 28      1669-1670

Porträtt med mantel, veck framåt bröstet och mantelflikar vid axeln; däremellan en hårlock som når ner under avskärningen; graverat av Karlsteen och Breuer

(Foto MISAB 12)

2 Mark     Typ 29      1670-1673

Porträtt graverade med hjälp av Anton Meybusch porträttpuns

Anton Meybusch var den förste som använde en porträttpuns i Sverige och detta möjliggjorde porträtt som var mycket enhetligt utförda. (Foto MISAB 12)

2 Mark     Typ 30     1671

1671 års 1:a avvikande porträttyp

Hindrich Zedritz började som lärling på myntverket 1670 och ansågs vara fullärd 1672. På grund av att den skicklige Meybusch inte kom överens med sina uppdragsgivare och reste från Sverige någon gång 1671 så använde man uppenbarligen ett antal av Zedritz mindre goda stampar det året. (Foto MISAB 2)

2 Mark     Typ 31      1671

1671 års 2:a avvikande porträttyp

(Foto MISAB 3)

2 Mark     Typ 32      1671

1671 års 3:e avvikande porträttyp

(Foto Ahlström 12)

2 Mark     Typ 33      1671

1671 års 4:e avvikande porträttyp

(Foto MISAB 10)

2 Mark     Typ 34      1674

Porträtt som typ 21 men högre ansatt avskärning och större huvud.

(Sven Olof Källerholms foto)

2 Mark     Typ 35      1674-1676

Mantel med krage

(Foto MISAB 8)

2 Mark     Typ 36      1675

Mantel med krage och Landskronas frånsida

(Foto Ahlström 14)

2 Mark     Typ 37      1675

Bar hals och Landskronas frånsida

(Foto Ahlström 14)

2 Mark     Typ 38     1675-1677

Mantel utan krage

(Foto Ahlström 63)

2 Mark     Typ 39      1677-1678

Högervänt porträtt med mantel och bar hals

(Foto MISAB 13)

2 Mark     Typ 40      1678-1680

Högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

(Foto Ahlström 52)

2 Mark     Typ 41      1680-1697

Högervänt porträtt med mantel och harnesk synligt vid halsen

(Foto Ahlström 66)