Raritetssidan – Gustav Vasa – Svartsjö 1541-1550

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1 Daler1542155vanlig162
1 Daler1543156vanlig163
1 Daler1544“1544”157aganska vanlig164a
1 Daler1544“44”157bvanlig164b
1 Daler1545158vanlig165
1 Daler1546Ulrich)(Olofsson1591 känt ex166a
1 Daler1546gravör Olofsson159endast off.saml?166b
1 Daler1547Ulrich)(Olofsson160endast off.saml?167a
1 Daler1547gravör Olofsson160endast off.saml?167b
1 Daler1548avslag i koppar161unik på KMK168
1 Daler1549Ulrich)(Olofsson162endast off.saml?169a
1 Daler1549gravör Olofsson162endast off.saml?169b
1 Daler1550Ulrich)(Olofsson163fler än 15 ex170a
1 Daler1550gravör Olofsson1633 kända ex170b
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/2 Daler1544164fler än 15 ex171
1/2 Daler1545165fler än 15 ex172
1/2 Daler1546166unik Erimitaget173
1/2 Daler1548avslag i koppar167unik på KMK174
1/2 Daler15501682 kända ex175
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/4 Daler
typ 1
1544utan svärd1691 känt ex176
1/4 Daler
typ 2
1544med svärd170unik på KMK177
1/4 Daler
typ 2
15451712 kända ex178
1/4 Daler
typ 2
1547172unik på KMK179
1/4 Daler
typ 2
1549173endast off.saml?180
1/4 Daler
typ 3
1550sköld med
voluter
174endast off.saml?181
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
16 Öre (2 Mark)1543175fler än 15 ex182
16 Öre (2 Mark)15441761 känt ex183
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Mark
typ 1
15413 ekollon177fler än 15 ex184a
1 Mark
typ 1
15412 ekollonAppelgren
kände till några
1 Mark
typ 1
15411 ekollon13 kända ex
1 Mark
typ 1
1541utan ekollonendast off.saml?184b
1 Mark
typ 1
15421 ekollon178ganska vanlig185
1 Mark
typ 1
15431 ekollon179vanlig186a
1 Mark
typ 1
1543utan ekollon3 kända ex186b
1 Mark
typ 1
15441543 års porträtt180sällsynt187
1 Mark
typ 2
1544Dalerporträtt1818 kända ex188
1 Mark
typ 3
1544BEATVS182fler än 15 ex189a
1 Mark
typ 3
1544BEATS1 känt ex189b
1 Mark
typ 3
1545även 1545/4183sällsynt190
1 Mark
typ 3
154618413 kända ex191
1 Mark
typ 3
1547185fler än 15 ex192
1 Mark
typ 3
15481861 känt ex193
1 Mark
typ 3
15491877 kända ex194
ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1/2 Mark
typ 1
1541188fler än 15 ex195
1/2 Mark
typ 1
15421896 känd ex196
1/2 Mark
typ 1
1543TERRA190fler än 15 ex197a
1/2 Mark
typ 1
1543TRRA1 känt ex197b
1/2 Mark
typ 1
1544rakt avklippt
skägg
19114 kända ex198
1/2 Mark
typ 2
1544naturligare
skägg
192ganska vanlig199
1/2 Mark
typ 2
15451939 kända ex200
1/2 Mark
typ 2
15461947 kända ex201
1/2 Mark
typ 2
15471955 kända ex202
1/2 Mark
typ 2
15491964 kända ex203
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
2 Öre
typ 1
1541197vanlig204
2 Öre
typ 1
1982 kända ex205
2 Öre
typ 1
15421996 kända ex206
2 Öre
typ 1
15432008 kända ex207
2 Öre
typ 1
15442015 kända ex208
2 Öre
typ 2
154420210 kända ex209
2 Öre
typ 2
15452035 kända ex210
2 Öre
typ 2
15462044 kända ex211
2 Öre
typ 2
15472055 kända ex212
2 Öre
typ 2
15492061 känt ex213

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/2 Öre
typ 1
“31”frånsida från
Västerås
685 kända ex214
1/2 Öre
typ 2
692 kända ex215
1/2 Öre
typ 2
154372b3 kända ex216
1/2 Öre
hybrid
1543två åtsidor715 kända ex217
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
4 Penningar15451 känt ex218
4 Penningar1546207ganska vanlig219
4 Penningar1547208ganska vanlig220
4 Penningar154820913 kända ex221
4 Penningar1550210unik på KMK222
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
2 Penningar1546211endast off.saml?223
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1 Penning1545212unik KMK224
1 Penning1546“46”2132 kända ex225a
1 Penning1546“64”unik Västerås225b
1 Penning15472144 kända ex226
1 Penning1548215unik Köpenhamn227
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
15 Öre klipping15432168 kända ex228
12 Öre klipping15432171 känt ex229
4 Öre klipping1543218endast off.saml?230
2 Öre klipping1543219endast off.saml?231