Raritetssidan – Gustav Vasa – 4 Penningar 1545

ex 1.

kvalitet 1, “kantförluster, korroderad”

MISAB 37 (2021) –> P.G. Carlssons samling

(Foto MISAB 37)