Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 4 Öre klipping – Svartsjö

Myntfakta:

Svartsjö     1543      ca 20 mm     6,01 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 218

Nya sm 230

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)