Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Penningar – Svartsjö

Myntfakta:

Svartsjö     1546      ca 14-15 mm      0,49 g     12,5% silver

Upplaga: okänt   

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 211

Nya sm 223

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)