Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1549

ex 1.

kvalitet 01, (app 810)

Svea 1 (1977) –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto Svea 1)

ex 2.

kvalitet 1+, “plantsspricka”

(Burmester) –>?–> Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1948) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel. Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1948-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –>?–> Ahlström 31 (1985) –> Sten Törngrens samling –>?–> Ahlström 54 (1996) –> Sten Törngrens samling (1996-2000) –> Spink 143:69 (2000) –> Ted Malmstedt –>?–> MISAB 8 (2013) –> Nils-Unos samling 

Ahlström angav Burmester i den här provenienskedjan, men det är svårt att förstå hur det skulle ha gått till. Burmesters samling hamnade ju hos Svensson. (Foto MISAB 8)

ex 3.

kvalitet 1+, “kantsprickor”

Svea 1 (1977) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 186 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1989-1999) –> Nordéns auktion (1999) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “liten repa vid porträttet”, (11,45 g, app 811)

Sven Svenssons samling (ss1099) –> SNF 140:26 (2000) –>?

(Foto SNF 140)

ex 5.

kvalitet 1/1?, (9,98 g)

Aurum 7 (2011) –>?

(Foto Aurum 7)

ex 6.

kvalitet 1?, “plantsfel”, (app 811)

Hirsch 5 (1977) –>?–> Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 7.

kvalitet 1?

Sven Svenssons samling (ss1100) –> SNF 118:769 (1987) –>?–> Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –> Svensk Mynthandel (2020-2021) –>?

(Foto MISAB 35)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Schmitz –> KNF:s auktion “Schmitz 3) (1990) kvalitet 1/1?, “varit hängd”, (app 810)