Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Daler Svartsjö

Myntfakta:

Västerås     1542-1550      ca 40-44 mm      29,21 g     87,5% silver                    

Myntmästare: Hans Hansson (mm “ekollon”)     

Gravörer: Ulrich (1541-1546)

                Erik Olofsson (1546-1550)

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1154227758 ex162155vanlig
Typ 1:2154328638 ex163156vanlig
Typ 1:3a1544“1544”55345 ex164a157aganska vanlig
Typ 1:3b1544“44”ingår i do164b157bvanlig
Typ 1:4154596936 ex165158vanlig
Typ 1:5a1546Ulrich)
(Olofsson
okänt166a159RRRR
Typ 1:5b1546Olofsson
båda sidorna
okänt166b159ingen uppgift
Typ 1:6a1547Ulrich)
(Olofsson
okänt167a160ingen uppgift
Typ 1:6b1547Olofsson
båda sidorna
okänt167b160ingen uppgift
Typ 1:71548avslag i kopparokänt168161unik KMK
Typ 1:8a1549Ulrich)
(Olofsson
okänt169a162ingen uppgift
Typ 1:8b1549Olofsson
båda sidorna
okänt169b162ingen uppgift
Typ 1:9a1550Ulrich)
(Olofsson
okänt170a163fler än 15 ex
Typ 1:9b1550Olofsson
båda sidorna
okänt170b163RRR

1 Daler 1543 graverad av Ulrich. Även om Erik Olofsson officiellt tog över gravörssysslan så verkar Ulrich åtsidor vara vanligast även åren därefter. (Foto MISAB 20)

Skillnaden mellan Ulrich och Olofssons stil är inte stor, men man ser den på sveakronorna. Ulrich till vänster och Olofsson till höger.