Raritetssidan – Gustav Vasa – 2 Öre 1542

ex 1.

kvalitet 1+, (app 898)

Sven Svenssons samling (ss1117) –> Hirsch 2:245 (1970) –> C.O. Algårds samling (1970-1973) –> Ahlström 4 (1973) –> Åke Järnums samling –> Hirsch 7 (1978) –> Göte Palmlund (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 166 (1989) –> Ingvar Ehnbom –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1989-1991) –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

Det fanns inget foto i Hirsch 7 men väl en anteckning om att Palmlund köpte myntet. Dessutom har Törngren angivit att Invgar Nilsson köpte myntet, för Schmitz räkning, av just Palmlund 1978. Det refereras också till app 898 i både Hirsch 7 och i Schmitz katalog. (Foto Ahlström 4)

ex 2.

kvalitet 1+, “kantförlust”

Ahlström 10 (1975) –> Anders Frösells samling –> Ahlström 15 (1977) –>?–> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 3.

“very fine”

Coins.ee 62 (2023) –>?

(Foto Coins.ee 62)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Sven Svenssons samling (ss1118) –> SNF 171 (2017) –>?

(Foto SNF 171)

ex 5.

kvalitet 1, “smärre kantskador, rispor, korroderad”

Ahlström 54 (1996) –> Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 6.

ingick i lot, “spricka”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 6 (2010) –> Anders Dahlman –>?

(Foto Bonde 6)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Törngren –> Spink 143:32b (2000) “almost fine”, (2,2 g, app 881)