Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/4 Daler Svartsjö – Typ 3

Myntfakta:

Svartsjö     1550      ca 28-30 mm      7,31 g     95,3% silver                              

Myntmästare: Hans Hansson (mm “ekollon”)     

Gravörer: Erik Olofsson

Gamla sm 174

Nya sm 181

Endast offentliga samlingar?

(Foto från SM-boken)