Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre – Svartsjö – Typ 2

Myntfakta:

Svartsjö     1544-1547 och 1549      ca 21-24 mm      3,0 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich (1544-1546)

          Erik Olofsson (1546-1549)

ÅrUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1154440809 ex*209202RR
Typ 2:2154512729 ex210203RR
Typ 2:31546okänd211204RRR
Typ 2:41547okänd212205RRRR
Typ 2:51549okänd213206RRRR
*I upplagan 1544 ingick även typ 1.

(Foto MISAB 1)