Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Öre – Svartsjö – Typ 3

Myntfakta:

Svartsjö     1543      ca 21-24 mm      1,67 g     14,1% silver

Upplaga: okänt  

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich

Gamla sm 71

Nya sm 217

RRR

(Foto MISAB 13)