Raritetssidan – Gustav Vasa – 15 Öre klipping 1543

ex 1.

“good very fine”

C.O. Algårds samling –> Ted Malmstedt –> Georg Rafalowitz –> Preben Kolding –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 191 (1989) –> Birger Strandberg –>?

Törngren lämnade efter sig en något förvirrad provenienskedja som även innefattade Lundström (1914). Schulman och någon ej specificerad Holmbergauktion. Vidare forskning får väl visa hur det egentligen förhåller sig. (Foto från Schmitz katalog)

ex 2.

kvalitet 1+, “plantsfel”

Sven Svenssons samling (ss1134) –> Hirsch 1 (1966) –> SNF 61 (1967 –>?–> Ahlström 7 (1974) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?–> Nordlinds auktion (2006) –>?

(Nordlinds foto)

ex 3.

kvalitet 1+

möjligen von Rosens samling –> Harry Glück (1971) –> Sten Törngrens samling (1971-1989) –> Ingvar Ehnbom –> Jan Anderssons samling (1989-1990) –> Ahlström 41 (1990) –>?–> Ahlström 52 (1995) –> Nils J. Lindbergs samling (1995-2015) –> Anders Kihlbergs samling (2015-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 4.

kvalitet 1+)(1/1+

Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “obetydliga repor”

till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion “Bonde 3” (2008) –> PEA:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 6.

kvalitet 1

Schulmans auktion (mars 1953) –> Gunnar Ekströms samling (1953-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 7.

kvalitet 1

Bernhard Olofssons samling (-1946) –>?–> Ahlström 10 (1975) –> Ted Malmstedt –>?–> Ahlström 21 (1980) –> Rolf Sjöbergs samling (1980-1989) –> Ahlström 40 (1989) –>?–> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 8.

Axel Ax:on Johnson –> Avesta Myntmuseum

(privat foto)