Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Daler 1546 – sm 166a

Breda kronor på skölden

ex 1.

kvalitet 1/1+, “små hack på frånsidan”

Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

(Auktionsverkets foto)