Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Mark – Svartsjö – Typ 3

Myntfakta:

Svartsjö     1544-1549      ca 32-36 mm      12,02 g     50% silver

Upplaga: okänt (182574 ex 1544 men då ingick även typ 1 och 2) 

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Ulrich (1544-1546)

          Erik Olofsson (1546-1549)

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:1a1544BEATVS182574 ex*189a182fler än 15 ex
Typ 3:1b1544BEATSingår i 182574 ex189bRRRR
Typ 3:21545även 1545/458067 ex190183sällsynt
Typ 3:31546okänd191184R
Typ 3:41547okänd192185fler än 15 ex
Typ 3:51548okänd193186RRRR
Typ 3:61549okänd194187RRR
I upplagan 1544 ingick även typ 2

Ett ex med den vanliga stavningen av BEATVS, (Foto från Nordlinds auktion 2006)

Här är varianten med stavningen BEATS. (Foto MISAB 19)